Obszar produktów BFT

''

Szybki kontakt
Zadzwoń:  61 436 74 78
                601 727 372
Wsparcie techniczne oraz montaż
Piotr 
Zadzwoń: 61 436 74 78,                           603 051 193
 
''
Polityka prywatności

Pobierz - Polityka prywatności i dane osobowe.pdf

 

 

DANE OSOBOWE I PLIKI COOKIES

 

 

Poniższy regulamin przedstawia politykę bramy-napedy.com w odniesieniu do ochrony danych osobowych pozyskiwanych i przetwarzanych na stronie internetowej www.bramy-napedy.com (dalej „Strona”).

Bramy-napedy.com respektuje Państwa potrzebę zachowania poufności informacji oraz danych osobowych, jakie nam Państwo przekazujecie. Przekazując nam informacje dotyczące Państwa oraz Państwa dane osobowe, wyrażają Państwo zgodę na to, abyśmy je wykorzystywali, zapoznawali się z nimi i – w zależności od przypadku – przetwarzali w celach wskazanych w pkt 3.2. poniżej. Zachęcamy Państwa do uważnego zapoznania się z poniżej przedstawioną Polityką. Niniejszy regulamin znajduje zastosowanie do wszystkich danych osobowych przekazanych nam przez Państwa za pośrednictwem naszej Strony.

 

1.Informacje ogólne

Za pośrednictwem Strony bramy-napedy.com może gromadzić dane osobowe, które są jej przekazywane w szczególności w związku z tworzeniem konta użytkownika Strony na naszej Stronie (http://bramy-napedy.com/rejestracja.html), realizacją zamówień i płatności za zamówienia.
Podanie przez Państwa danych osobowych jest całkowicie dobrowolne.

 

W przypadku składania zamówień w sklepie internetowym bramy-napedy.com lub korzystania z określonych usług świadczonych przez bramy-napedy.com podanie określonego minimum danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy sprzedaży w sklepie internetowym lub świadczenia określonych usług przez bramy-napedy.com.
Dane osobowe, które bramy-napedy.com zbiera, są gromadzone, przetwarzane, rejestrowane i przechowywane zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami prawa.

 

2. Prawo wglądu, zmiany, usunięcia lub sprzeciwu w odniesieniu do przetwarzania


Administratorem Państwa danych osobowych zbieranych za pośrednictwem Strony jest:
PHU Piotr Kopaczewski
ul. Fabryczna 6,
62-300 Września
NIP: 789-100-09-49

REGON: 632052223

Mają Państwo prawo do wglądu, zmiany oraz usunięcia Państwa danych osobowych, a także możliwość sprzeciwienia się ich przetwarzaniu. Prawo to możecie Państwo zrealizować w każdym czasie, kontaktując się: 
- listownie, na adres:
PHU Piotr Kopaczewski, ul. Fabryczna 6, 62-300 Września ; lub 
- telefonicznie od godziny
8.00 do 16.00 od poniedziałku do piątku na nr telefonu 601 727 372 (opłata jak za połączenie standardowe - wg. cennika właściwego operatora); lub 
- pisząc na adres e-mail:
kontakt@bramy-napedy.com;

W razie jakichkolwiek problemów w tym zakresie, możecie Państwo skontaktować poprzez dane wskazane powyżej.

 

3. Zarządzanie danymi osobowymi przez PHU Piotr Kopaczewski

3.1 Środki gromadzenia danych

 

Od chwili dokonania przez Państwa rejestracji na Stronie, Państwa dane imienne są przez nas gromadzone. bramy-napedy.com może w ten sposób zbierać informacje dotyczące Państwa nazwiska, imion, daty urodzenia, adresów elektronicznych oraz adresy IP komputerów, z jakich Państwo korzystacie.

 

W razie złożenia Zamówienia, bramy-napedy.com gromadzi Państwa dane imienne za pomocą formularza dostępnego w zakładce „Rejestracja”. Przy tej okazji, zbieramy także, poza wskazanymi powyżej danymi zgromadzonymi w ramach rejestracji, także dane dotyczące Państwa adresu pocztowego (do wystawiania faktury oraz dokonywania dostawy, jeżeli są one różne), informacje dotyczące sposobu płatności (numer karty bankowej, posiadacz karty bankowej). Jeżeli chcą Państwo, abyśmy przechowywali także Państwa dane bankowe (typ karty bankowej, numer karty bankowej, data upływu ważności karty) w celu uniknięcia ponownego pytania Państwa o te dane przy składaniu Zamówień w przyszłości, będziemy przechowywać również te dane, jeżeli wyrażą Państwo na to zgodę w procesie tworzenia konta klienta lub w procesie składania zamówienia. W takim przypadku, kryptogram Państwa karty bankowej nie jest zachowywany przez bramy-napedy.com. Ponadto, w każdym momencie mogą Państwo usunąć dane bankowe. Jeżeli wyrażą Państwo zgodę na przetwarzanie danych bankowych i nie usuną ich ze swojego konta, pozostają one do naszej wiadomości aż do chwili upływu ważności Państwa karty bankowej.

W chwili, gdy podejmujecie Państwo działania w celu zapoznania się z zawartością strony internetowej bramy-napedy.com, serwery bramy-napedy.com rozpoznają automatycznie adres IP, komputera, z jakiego Państwo korzystacie (Numer IP to numer, za pomocą którego następuje identyfikacja każdego komputera podłączonego do sieci Internet. Adres IP przybiera następującą formę: XXX.XXX.XXX.XXX).W przypadku korzystania ze Strony za pomocą urządzenia mobilnego z włączoną funkcją geolokalizacji możemy także rozpoznać dane o Państwa lokalizacji.

Informacje, które gromadzimy i które są nam niezbędne, aby móc odpowiadać na Państwa prośby i zamówienia, są wskazane w odnośniku do wypełnianych formularzy. Jeżeli nie wypełnicie Państwo pól, których wypełnienie jest obowiązkowe, nie będziemy w stanie odpowiedzieć na Państwa prośby i zamówienia.

 

3.2 Cele

 

Dane osobowe, które gromadzimy w związku z każdą Państwa wizytą na naszej Stronie internetowej lub w związku z zamówieniem, są przetwarzane w celu realizacji Państwa zamówienia przez bramy-napedy.com oraz jej usługodawców, którym bramy-napedy.com może powierzyć przetwarzanie tych danych w celu i zakresie niezbędnym do wykonania umowy.

Jeżeli wybrali Państwo metodę płatności za zamówienie za pomocą elektronicznych instrumentów płatniczych lub innych instrumentów bankowych, zapłata którymi może być realizowana na odległość, przetwarzanie danych osobowych w celu realizacji zamówienia obejmuje także przetwarzanie danych osobowych w celu i zakresie weryfikacji bezpieczeństwa transakcji płatniczej (powierzenie przetwarzania danych osobowych podmiotom wyspecjalizowanym w wykrywaniu oszustw w płatnościach przez Internet). oraz dla ochrony praw bramy-napedy.com w ramach jej działalności gospodarczej.

Jeżeli wyrazili Państwo zgodę na zapisanie i przetwarzanie przez nas danych Państwa karty bankowej (typ karty bankowej, numer karty bankowej, data upływu ważności karty), dane te będą przez nas przetwarzane wyłącznie w celu i zakresie niezbędnym do realizacji płatności za kolejne zakupy na stronie www.bramy-napedy.com.

Ponadto, pod warunkiem uzyskania Państwa zgody w tym zakresie, Państwa dane osobowe będą mogły być wykorzystywane, z zachowaniem Państwa praw, do celów informowania Państwa za pośrednictwem poczty elektronicznej o produktach i usługach świadczonych przez bramy-napedy.com oraz jej ofertach.

Jednocześnie, bramy-napedy.com zastrzega sobie prawo do gromadzenia i publikowania informacji dotyczących ogólnej (statystycznej) charakterystyki użytkowników Strony, jednakże bez ujawniania danych imiennych takich jak nazwiska i adresy.

bramy-napedy.com ma także możliwość gromadzenia danych statystycznych w celu poznania sposobu korzystania przez użytkowników z jej Strony (częstotliwość korzystania z poszczególnych zakładek Strony, statystyki dotyczące sprzedaży, kraju zamieszkania osób odwiedzających Stronę internetową, itp.)

 

Informacje dotyczące charakterystyki użytkowników Strony internetowej, są przechowywane przez bramy-napedy.com i będą wykorzystywane jedynie dla celów wewnętrznych, w szczególności dla sporządzania analiz rynku.

 

Chcemy także poinformować, że użytkownik Strony, który wyraził uprzednio i w sposób wyraźny zgodę, może otrzymywać za pośrednictwem bramy-napedy.com w formie wiadomości poczty elektronicznej, oferty handlowe produktów i usług dostarczanych przez partnerów handlowych bramy-napedy.com lub od nich pochodzących.

 

3.3 Przechowywanie danych

 

Dane osobowe są przechowywane przez okres niezbędny ze względu na cele, dla jakich są one gromadzone.

 

3.4 Adresaci danych

 

Dane osobowe przekazane bramy-napedy.com są przeznaczone jedynie dla użytku bramy-napedy.com.

bramy-napedy.com może powierzyć przetwarzanie danych osobowych gromadzonych za pośrednictwem Strony podmiotom współpracującym z bramy-napedy.com, w celu i zakresie niezbędnym dla realizacji celów wskazanych powyżej w punkcie 3.2. powyżej. 
Jeżeli w ramach powyższych dane są przekazywane podmiotom mającym siedzibę poza Europejskim Obszarem Gospodarczym, wówczas bramy-napedy.com podejmuje kroki mające na celu zapewnienie, właściwego poziomu ochrony takich przekazanych danych.

 

3.5 Bezpieczeństwo i poufność danych

 

bramy-napedy.com podjęła starania dla wdrożenia wszelkiego rodzaju środków ostrożności potrzebnych dla ochrony poufności i bezpieczeństwa przetwarzanych danych osobowych oraz w celu zapobiegnięcia ich zniekształceniom, uszkodzeniom lub zniszczeniu oraz dostępowi do nich przez osoby trzecie. Techniczne i organizacyjne środki ostrożności adekwatne w świetle aktualnego stanu wiedzy technicznej, w szczególności w zakresie systemów informatycznych, zostały wdrożone w życie i są stosowane. Jednocześnie, bramy-napedy.com zastrzega, że nie jest w stanie eliminować wszystkich ryzyk związanych z funkcjonowaniem Internetu i zwraca uwagę osób odwiedzających Stronę na istnienie ewentualnych ryzyk nierozerwalnie związanych z jej użytkowaniem i jej funkcjonowaniem.

 

4. Pliki Cookies i rejestrowanie połączeń

 

W chwili odwiedzin strony internetowej bramy-napedy.com, plik cookie może być automatycznie zainstalowany i czasowo przechowywany w pamięci lub na dysku twardym Państwa urządzenia końcowego, w celu ułatwienia Państwu korzystania ze stron internetowych.
Wyjaśniamy, że plik cookie nie daje bramy-napedy.com możliwości zidentyfikowania Państwa tożsamości. Plik ten rejestruje bowiem jedynie dane dotyczące korzystania przez Państwa ze Strony (zakładki, które Państwo oglądaliście, datę i godzinę wejścia na stronę internetową, itp.). bramy-napedy.com będzie miała dostęp do tych danych przy następnych odwiedzinach przez Państwa naszej Strony internetowej. W takim przypadku, plik taki zawiera informacje, jakie przekazaliście Państwu bramy-napedy.com. Pliki cookies mają także na celu umożliwić bramy-napedy.com zbieranie informacji dotyczących częstotliwości odwiedzin Strony i sporządzania statystyk handlowych.

 

bramy-napedy.com zobowiązuje się do niewykorzystywania informacji uzyskanych w związku z działaniem plików cookies, po upływie okresu niezbędnego dla realizacji celów wskazanych powyżej.

 

Możecie Państwo sprzeciwić się zainstalowaniu plików cookies, modyfikując parametry ustawienia Państwa przeglądarki Internet. Operacja ta doprowadzi do usunięcia wszystkich plików cookies wykorzystywanych przez Państwa przeglądarkę internetową tj. cookies wykorzystywanych przez Stronę i cookies wykorzystywanych przez inne strony internetowe. To z kolei może doprowadzić do zmiany lub utraty niektórych ustawień lub informacji. Usunięcie plików cookies może także doprowadzić do zmiany, a nawet utrudnienia poruszania się po Stronie bramy-napedy.com.

Informujemy Państwa, że możecie Państwo sprzeciwić się zainstalowaniu plików cookies, konfigurując Państwa przeglądarkę internetową w następujący sposób:

 

Microsoft Internet Explorer 6.0 i wyższe:
1. Należy wybrać na pasku Menu zakładkę „Narzędzia” (albo „Tools” - ang.), a następnie zakładkę „Opcje Internetowe” ( albo „Internet Options” – ang.).
2. Następnie nalży kliknąć na pozycję „Poufność” (albo „Confidentiality” – ang.).
3. Następnie należy wybrać, według swojego uznania, poziom za pomocą kursora (myszka).

 

Microsoft Internet Explorer 5:
1. Należy wybrać na pasku Menu zakładkę „Narzędzia” (albo „Tools” - ang.), a następnie zakładkę „Opcje Internetowe” ( albo „Internet Options” – ang.).
2. Następnie nalży kliknąć na pozycję „Bezpieczeństwo” (albo „Security” – ang.).
3. Następnie należy wybrać pozycje „Internet”, a następnie – „Spersonalizuj poziom” (albo „Custom Level” – ang.).
4. W rubryce „Cookies”, należy wybrać właściwą dla Państwa opcje.

 

Netscape 6.X i 7.X:
1. Należy wybrać na pasku menu “Edycja” a następnie - zakładkę „Preferencje”.
2. Następnie należy wybrać pozycję „Poufność i bezpieczeństwo”.
3. Następnie należy wybrać pozycję „Cookies”.

 

Firefox:
1. Należy wybrać na pasku Menu, zakładkę „Narzędzia”, a następnie zakładkę „Opcje”.
2. Należy następnie kliknąć na pozycję „Prywatność”.

 

Safari 3.x dla komputerów Mac OS X:
1. Na pasku menu należy wybrać pozycję „Edycje”.
2. Następnie należy wybrać opcję „Preferencje”.
3. Następnie należy wybrać pozycję „Bezpieczeństwo”.
4. Następnie należy wybrać pozycję „Wyświetl pliki cookies”.

 

W celu uzyskania dalszych informacji w na temat plików Cookies Użytkownik może skontaktować się z pracownikiem bramy-napedy.com na numer 603 051 193 (opłata jak za połączenie standardowe - wg. cennika właściwego operatora), w godzinach dostępności pracowników, wskazanych w rubryce „Kontakt” na Stronie internetowej bramy-napedy.com.

 


5. Wykorzystanie danych

 

bramy-napedy.com nie będzie udostępniać Państwa danych osobowych osobom trzecim innym niż osoby trzecie, którym bramy-napedy.com powierza przetwarzanie tych danych osobowych w celu i zakresie realizacji zamówień, dostarczenia usług lub realizacji innych celów określonych w pkt 3.2. powyżej , chyba że wyrażą Państwo wyraźną zgodę na udostępnienie danych innym osobom trzecim lub gdy obowiązek takiego udostępnienia wynika z przepisów prawa. Jeżeli bramy-napedy.com jest zobowiązana na mocy prawa lub na mocy decyzji sądowej do przekazania danych osobowych Państwa dotyczących, bramy-napedy.com zobowiązuje się, tak dalece jak jest to możliwe, do poinformowania Państwa o tym (chyba że bramy-napedy.com w oparciu o rozsądna ocenę sytuacji dojdzie do wniosku, że nie jest uprawniona do takiego działania z uwagi na ciążące na niej obowiązki prawne wynikające z ustawy lub orzeczenia sądu). Mając na względzie stan technologii, w szczególności tych stosowanych do sieci telekomunikacyjnych, bramy-napedy.com nie może gwarantować w szczególności poufności, rzetelności ani autentyczności wiadomości e-mail, jakie Państwo wysyłacie do bramy-napedy.com lub od bramy-napedy.com otrzymujecie.

 

Wersja z dnia 23/01/2018

» Zmień ustawienia cookies

Newsletter

Zapisz się do newslettera, aby otrzymywać zniżki oraz informacje o promocjach i wyprzedażach.